Δωρεάν τείχος προστασίας για τα Windows XPΛΥΣΗ: Κάντε κλικ εδώ για να διορθώσετε τα σφάλματα των Windows και να βελτιστοποιήσετε το σύστημά σας

Fix Free Firewall για τα Windows XP Προβλήματα

Η καταστροφή του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι η κύρια αιτία του προβλήματος του Free Firewall για τα Windows XP.

Συνεπώς, προτείνουμε ανεπιφύλακτα τη χρήση του προγράμματος αποκατάστασης του Free Firewall για Windows Xp με δυνατότητα λήψης για την επιδιόρθωση σφαλμάτων Free Firewall για Windows XP.

Τόσο εγχειρίδιο όσο και αυτοματοποιημένες τεχνικές περιγράφονται που έχουν σχεδιαστεί για τους προχωρημένους και αρχάριους χρήστες, αντίστοιχα.
Η επόμενη συζήτηση περιλαμβάνει οδηγίες για τον καθορισμό του κώδικα λάθους τείχους προστασίας για τα Windows Xp στα αρχεία συστήματος των Windows.

Η επισκόπηση παρέχει επίσης διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε για να επιλύσετε αιτίες του Free Firewall Για κωδικούς σφαλμάτων των Windows Xp.

Τι ακριβώς είναι το Free Firewall για σφάλματα των Windows XP;

Ένα ελεύθερο τείχος προστασίας για τον κωδικό σφάλματος των Windows Xp προκαλείται από σφάλμα δεκαεξαδικής μορφοποίησης. Αυτή η μορφή είναι η τυπική μορφή που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές λογισμικού για αρχεία συστήματος των Windows και συμβατά προγράμματα οδήγησης υλικού και εφαρμογές λογισμικού Windows.

Σχεδόν κάθε δεκαεξαδικό κώδικα υποδηλώνει ένα σημείο διεύθυνσης μνήμης το οποίο έχει φορτώσει τις οδηγίες όποτε δημιουργήθηκε το σφάλμα.
Η ιδέα του σφάλματος του Free Firewall για Windows XP φαίνεται να είναι ένας μακρύς κώδικας μαζί με ένα εξειδικευμένο περίγραμμα της προέλευσής του. Σε πολλές περιπτώσεις, ένας περισσότερο ελεύθερος τείχος προστασίας για τον κωδικό σφάλματος των Windows Xp θα μπορούσε να έχει πολλές παραμέτρους Free Firewall για Windows XP. Οι προγραμματιστές και οι εταιρείες των εφαρμογών λογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης εξαρτημάτων χρησιμοποιούν διάφορους κωδικούς για να δηλώνουν διάφορους τύπους σφαλμάτων.

Άλλα μηνύματα

 • Re Εγκατάσταση δωρεάν τείχος προστασίας για τα Windows Xp
 • Δωρεάν τείχος προστασίας για ιούς Windows XP
 • Down-φορτίο δωρεάν τείχος προστασίας για τα Windows Xp
 • Καταργήστε το ελεύθερο τείχος προστασίας για τα Windows XP
 • Δωρεάν τείχος προστασίας για συντριβή Windows XP
 • Ρύθμιση του ελεύθερου τείχους προστασίας για τα Windows XP
 • Το ελεύθερο τείχος προστασίας για τα Windows XP χάθηκε

Πόσο είναι το Free Firewall για τους κωδικούς σφαλμάτων των Windows XP;Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να διορθώσετε το λάθος σας..

κατεβάσετε

 1. Λήψη αυτό το εργαλείο επιδιόρθωσης υπολογιστή .
 2. Κλίκ έναρξη σάρωσης για να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα των Windows.
 3. Κλίκ Φτιάξ'τα όλα για να διορθώσετε όλα τα θέματα.Το αρχείο συστήματος των Windows, όπως σημαίνει τακτικά μια δυσλειτουργία που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια, η είσοδος στη διαφθορά μπορεί να είναι σοβαρή υπόθεση. Τα περισσότερα δωρεάν τείχη προστασίας για τα Windows XP σφάλματα οφείλονται σε κατεστραμμένα αρχεία μέσα σε ένα OS των Windows. Αν αφεθεί χωρίς επιτήρηση, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική και μόνιμη απώλεια δεδομένων και τη μη λειτουργικότητα αυτών των ιστοτόπων αποθήκευσης ή / και προϊόντων PC.

Ελεύθερο τείχος προστασίας Τα σφάλματα των Windows Xp είναι πολύ διαδεδομένα σε όλες τις επανεκκινήσεις του υπολογιστή που συμμορφώνονται με την πρόσφατη ανάκτηση κακόβουλου λογισμικού ή ιών και εσφαλμένο κλείσιμο. Τέτοια περιστατικά συνήθως καταλήγουν στη διαφθορά ή ακόμα και στη διαγραφή βασικών εγγράφων πλατφόρμας των Windows. Τα συμβάντα μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα αρχείων συστήματος. Πολλές τυπικές περιπτώσεις αποτελούνται από: 1)) στην πλήρη εγκατάσταση του λογισμικού. 2) σε πλήρη εγκατάσταση λογισμικού Un; 3) οδηγούς υλικού που έχουν διαγραφεί ακατάλληλα, μαζί με το 4) εφαρμογές λογισμικού που έχουν διαγραφεί ακατάλληλα.
Όταν τα αρχεία διαδικασιών λείπουν ή είναι κατεστραμμένα, τα δεδομένα που είναι κρίσιμα για την εκτέλεση των εφαρμογών λογισμικού δεν μπορούν να συνδεθούν σωστά.

Αιτίες και απαντήσεις σε δωρεάν τείχος προστασίας για σφάλματα των Windows XP

 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Τα σφάλματα μνήμης λύνονται συχνά με την επανεκκίνηση της συσκευής σας. Δοκιμάστε αυτό το απλό έργο για να μάθετε αν διορθώνει το ακριβές πρόβλημα κώδικα σφάλματος.
 • Ανεπαρκής μνήμη RAM. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας διαθέτει αρκετή μνήμη RAM για την εκτέλεση εφαρμογών λογισμικού. Οι συνθήκες διαδικασίας περιλαμβάνονται γενικά στην προσφορά την οποία εισήγαγαν ή εγγράφηκαν αυτό το CD προγραμμάτων στον ιστότοπο του κατασκευαστή του λογισμικού κάτω από την τεκμηρίωση ή κάποια παρόμοια επικεφαλίδα.
 • Διαχείριση κακής μνήμης. Πολλές εφαρμογές απαιτούν την εγκατάσταση προγραμμάτων διαχείρισης μνήμης. Σε περίπτωση που το μηχάνημά σας διαθέτει εφαρμογή διαχείρισης μνήμης, απεγκαταστήστε το για να δείτε εάν αυτό διορθώνει το πρόβλημα.
 • Ανεπαρκής χώρος στο δίσκο: Πριν εγκαταστήσετε κάποιο νέο λογισμικό ή πρόγραμμα οδήγησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε απολύτως ελεύθερο χώρο πρόσβασης τουλάχιστον σε 100 έως 500 megabytes στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας. Οποιοδήποτε ποσό κάτω από αυτό θα αποτρέψει δωμάτιο που οφείλεται σε ανεπαρκή αρχεία από τη διεύρυνση όταν απαιτείται.

  Για να ελέγξετε το HD FreeSpace στα Windows 95, 98, NT, 2000, ME, XP, Vista και 7, στη συνέχεια ανοίξτε το "My Computer" ή "pc." Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο και το επιθυμητό κλικ. Στο μέλλον, κάντε αριστερό κλικ στο "Ιδιότητες" στο αναδυόμενο μενού. Θα ανοίξει μια συζήτηση η οποία εμφανίζει το άθροισμα των δυνατοτήτων αποθήκευσης και απολύτως απόλυτη απόσταση.

 • Προβλήματα προγράμματος λογισμικού. Εάν επαναλαμβανόμενα σφάλματα Free Firewall Για Windows XP συμβαίνουν όταν εφαρμοστούν ειδικές εφαρμογές, το ίδιο το λογισμικό ενδέχεται να παρουσιάσει σφάλμα. Διεξάγετε ένα κυνήγι και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε κάποια άλλη ενημέρωση ή λεκέδες. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν σφάλματα ή δεν μπορούν να αγοραστούν ενημερώσεις ή περιορισμοί, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή ή τον διανομέα λογισμικού για να λάβετε βοήθεια.
 • Τεχνικά ελαττώματα μνήμης. Εάν τα βήματα δεν επιλύσουν το Free Firewall Για κωδικούς σφαλμάτων των Windows Xp, τότε η μνήμη του συστήματος του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι σφάλμα. Η ελαττωματική ή υποβαθμισμένη μνήμη μπορεί να προκαλέσει σφάλματα στη μνήμη του λογισμικού και να προκαλέσει τη φθορά του πλήρους προγράμματος.

Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για την ανίχνευση μνήμης. Καταργήστε πρώτα τυχόν πρόσφατα εγκατεστημένα μνήμη μνήμης από το νεροχύτη RAM. Μετά από αυτό, επανεκκινήστε το σύστημά σας και δείτε εάν οι εφαρμογές λειτουργούν ωραία μόνο σε μονάδες μνήμης που είναι παλαιότερες.

Εξειδικευμένα προγράμματα είναι επίσης άμεσα διαθέσιμα για τον εντοπισμό προβλημάτων στη μνήμη μεθόδων. Τόσο οι μέθοδοι των Windows Vista όσο και των Windows 7 διαθέτουν ένα πρόγραμμα διαγνωστικών μνημών που είναι προεγκατεστημένο. Για να το ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια, εισάγετε "μνήμη" στην πειθαρχία "λειτουργία". Θα κληθείτε να επιλέξετε άμεση επανεκκίνηση ή επόμενη επανεκκίνηση για να εκτελέσετε την ακριβή δοκιμή μνήμης.

Ο ευκολότερος τρόπος για να επιδιορθώσετε το δωρεάν τείχος προστασίας για σφάλματα των Windows XP

2 μέθοδοι για την επισκευή του δωρεάν τείχους προστασίας για τα Windows XP σφάλματα:

Μη αυτόματη μέθοδος για χρήστες υψηλού επιπέδου

 1. Ξεκινήστε το σύστημά σας και συνδεθείτε ως διαχειριστής
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Έναρξη", έπειτα "Όλα τα προγράμματα"> "Αξεσουάρ"> "Εργαλεία συστήματος"> "Επαναφορά συστήματος".
 3. Μέσα στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε "Επαναφορά προσωπικού υπολογιστή σε προηγούμενη ημερομηνία" και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".
 4. Επιλέξτε το σκοπό επαναφοράς της συσκευής χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη ημερομηνία από "Με αυτή τη λίστα, κάντε κλικ σε ένα σημείο επαναφοράς"
 5. Κάντε κλικ στο "επόμενο"
 6. κάντε κλικ στο "Επόμενο" πίσω στο πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης που ανοίγει.
 7. Ξεκινά η επαναφορά της αυτόματης διαδικασίας και θα ξεκινήσει η επανεκκίνηση της συσκευής μόλις ολοκληρωθεί.

Αυτόματη θεραπεία για τους αρχαρίους χρήστες υπολογιστών:

 1. Καταργήστε τη φόρτωση του εργαλείου "Δωρεάν τείχος προστασίας" για το εργαλείο "Επαναφορά των Windows XP"
 2. Ρυθμίστε την εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της λήψης
 3. Απλά κάντε κλικ στο κουμπί "Scan" (Σάρωση) που εξετάζει το πολύ πρώτο περιβάλλον εργασίας σας
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επισκευή σφαλμάτων" που μπορεί να εμφανιστεί μόλις τελειώσει η αυτόματη σάρωση
 5. Επανεκκινήστε το σύστημα ως πρότυπο

Μπορούν αυτές οι πληροφορίες να είναι χρήσιμες; Ναί

Εφαρμόζεται σε:

 • Το Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Vista Business
 • Vista Enterprise
 • Vista Αρχική Βασικά
 • Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Vista Ultimate
 • 7 Windows Enterprise
 • 7 Windows Home Basic
 • 7 Windows Home Premium
 • Παράθυρα 7 Professional
 • 7 τα Windows Starter
 • Ultimate των Windows 7
 • παράθυρα 8.1
 • 8.1 Windows Enterprise
 • Παράθυρα 8.1 Professional


ΆΚΡΟ: Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων και να διορθώσετε σφάλματα των Windows

Sidebar