Καλώς ήλθατε στο WikiErrors

Error_sxs_assembly_not_found 0x800736b3

Fix Error_sxs_assembly_not_found 0x800736b3 Λάθη Η λανθασμένη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι η κύρια αιτία των σφαλμάτων Error_sxs_assembly_not_found 0x800736b3. Συνεπώς, προτείνουμε έντονα να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επιδιόρθωσης ErrorNumXx0b800736 Error_sxs_assembly_not_found για να διορθώσετε τα σφάλματα ErrorNumXx3b0 Error_sxs_assembly_not_found. Η ανασκόπηση παρέχει τις διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων που πρέπει να ακολουθούνται για να επιλυθούν τα τυπικά αίτια των κωδικών σφαλμάτων 800736x3b0 Error_sxs_assembly_not_found. Η συζήτηση περιλαμβάνει οδηγίες για ... Διαβάστε περισσότερα "

Wisptis.exe Κατάργηση

Επισκευή Wisptis.exe Αφαίρεση σφαλμάτων Οι διαφορές των λειτουργικών συστημάτων των Windows είναι η κύρια αιτία της Wisptis.exe Αφαίρεση σφαλμάτων. Επομένως, προτείνουμε έντονα να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Wisptis.exe Removal Wiptis.exe που μπορείτε να κατεβάσετε για να διορθώσετε το Wisptis.exe Κατάργηση των κωδικών σφάλματος. Τόσο οι μέθοδοι χειρωνακτικής όσο και αυτοματοποιημένες περιγράφονται και προορίζονται για προχωρημένους και αρχάριους χρήστες. Η επόμενη συζήτηση περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για την επισκευή ... Διαβάστε περισσότερα "

Kb 914061

Καθορισμός του καλύτερου τρόπου για την επιδιόρθωση Kb 914061 Προβλήματα Η καταστροφή του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στους κωδικούς σφαλμάτων Kb 914061. Επομένως, συνιστούμε έντονα να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιδιόρθωσης Kb 914061 με δυνατότητα λήψης για να διορθώσετε τα προβλήματα Kb 914061. Τόσο οι χειρωνακτικές όσο και οι αυτοματοποιημένες τεχνικές περιγράφονται που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προχωρημένους και αρχάριους χρήστες .... Διαβάστε περισσότερα "

Easybcd

Επισκευή κωδικών σφαλμάτων Easybcd Η λανθασμένη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στα προβλήματα του Easybcd. Συνεπώς, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάκτησης Easybcd για να διορθώσετε τα προβλήματα του Easybcd. Τόσο οι χειροκίνητες όσο και οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι περιγράφονται, οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν για προχωρημένους και αρχάριους χρήστες, αντίστοιχα. Η συζήτηση περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για την επιδιόρθωση σφαλμάτων Easybcd στο ... Διαβάστε περισσότερα "

Attwireless.com

Επισκευή σφαλμάτων Attwireless.com Η λανθασμένη διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στα σφάλματα Attwireless.com. Ως εκ τούτου, προτείνουμε έντονα να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάκτησης Attwireless.com με δυνατότητα λήψης για να διορθώσετε σφάλματα Attwireless.com. Τόσο οι χειροκίνητες όσο και οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι περιγράφονται, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αρχάριους και για προχωρημένους χρήστες, αντίστοιχα. Η συζήτηση περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τον καθορισμό των σφαλμάτων Attwireless.com ... Διαβάστε περισσότερα "

0x80072f06

Επίλυση του τρόπου επιδιόρθωσης των προβλημάτων του 0x80072f06 Οι διενέξεις των λειτουργικών συστημάτων των Windows είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στα προβλήματα 0x80072f06. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιδιόρθωσης 0x80072f06 για να διορθώσετε τα προβλήματα 0x80072f06. Η επισκόπηση παρέχει επίσης διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων που πρέπει να ακολουθούνται για την επίλυση τυπικών αιτιών των κωδικών σφαλμάτων 0x80072f06. Η συζήτηση περιλαμβάνει οδηγίες για την επιδιόρθωση του 0x80072f06 ... Διαβάστε περισσότερα "

Μήνυμα λάθους του Outlook Express 0x800ccc79

Επισκευή του μηνύματος λάθους του Outlook Express 0x800ccc79 Προβλήματα Η εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που συμβάλλει στο σφάλμα του Outlook Express 0x800ccc79. Επομένως, συνιστούμε έντονα να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιδιόρθωσης 0x800ccc79 του Outlook Express που μπορείτε να κατεβάσετε, για να διορθώσετε τα σφάλματα του Outlook Express 0x800ccc79. Τόσο αυτοματοποιημένες όσο και μη αυτόματες μέθοδοι περιγράφονται που προορίζονται για ... Διαβάστε περισσότερα "

Fix Nvlddmkm για τα Windows 7

Καθορισμός Πώς να καθορίσει Fix Nvlddmkm για τα ζητήματα των Windows 7 Η καταστροφή των Windows OS είναι η κύρια αιτία του Fix Nvlddmkm για προβλήματα με τα Windows 7. Επομένως, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αποκατάστασης Nvlddmkm Fix για Windows 7 για να διορθώσετε τους κωδικούς σφαλμάτων Nvlddmkm Fix για Windows 7. Τόσο οι χειρωνακτικές όσο και οι αυτοματοποιημένες τεχνικές περιγράφονται ... Διαβάστε περισσότερα "

Wsastartup Επανεκκίνηση

Επιδιόρθωση ζητημάτων επανεκκίνησης του Wsastartup Η καταστροφή του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην επανεκκίνηση των κωδικών σφαλμάτων του Wsastartup. Συνεπώς, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάκτησης Wsastartup Restarting για να διορθώσετε τους κωδικούς σφαλμάτων επανεκκίνησης Wsastartup. Τόσο αυτοματοποιημένες όσο και μη αυτόματες μέθοδοι που έχουν σχεδιαστεί για προχωρημένους και αρχάριους χρήστες. Η συζήτηση περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για την επισκευή του Wsastartup ... Διαβάστε περισσότερα "

Αναγνωριστικό συμβάντος 6009 Windows 7

Αναγνωριστικό συμβάντος επιδιόρθωσης 6009 Προβλήματα Windows 7 Οι διενέξεις του λειτουργικού συστήματος των Windows είναι η κύρια αιτία των κωδικών σφαλμάτων των αναγνωριστικών συμβάντων 6009 των Windows 7. Συνεπώς, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επιδιόρθωσης 6009 Event ID 7 Windows 6009 για να διορθώσετε τα προβλήματα συμβάντος 7 των Windows XNUMX. Η ανασκόπηση παρέχει τις βασικές διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν για την επίλυση ... Διαβάστε περισσότερα "

Sidebar